KlubKortnavnRegionStatus 
Vandhund SydfynVANDHUNDRegion VestAktive View
Varde SvømmeklubVARDERegion VestAktive View
VAT CopenhagenVAT CPHVAT CopenhagenAktive View
VAT Copenhagen-MK31VAT CPH-MKVAT CopenhagenAktive View
Vejen SvømmeklubVEJENRegion VestAktive View
Vejle SvømmeklubVEJLERegion VestAktive View
Vejle Svømmeklub TritonTRITON VRegion VestEj aktive View
West Swim EsbjergWEST SWIMRegion VestEj aktive View
Vest-BrøndbyVESTVG 17Aktive View
Vestegnens Aqua TeamVATRegion ØstEj aktive View
VG 17VG17VG 17Aktive View
Viborg Svømme KlubVIBORGRegion VestAktive View
Videbæk Svømme ClubVIDEBÆKRegion VestAktive View
Vigerslev Idræts ForeningVIGERSLEVRegion VestEj aktive View
VIK-Skovbakken SvømmeafdelingSKOVBAKKENAarhus SwimAktive View
Vildbjerg SvømmeklubVILDBJERGRegion VestAktive View
Vinderup GF SvømningVINDERUPRegion VestAktive View
Vordingborg Svømme KlubVORDINGBRegion ØstAktive View
Ølgod SvømmeklubØLGODRegion VestAktive View
Østervrå IF SvømmeafdelingØSTERVRÅRegion VestAktive View